nl

Onze groepspraktijk is ontstaan uit een samensmelting van de praktijk van Dr. Berna Hindrikx te Kemmel en Dr. Vandecaveye Francis te Ieper.

In onze praktijk zijn er momenteel vijf ervaren dierenartsen werkzaam bijgestaan door twee enthousiaste dierenartsassistentes.

Bij ons kunt U terecht met honden, katten, knaagdieren, fretten en konijnen.

Onze dierenartsen zorgen ervoor dat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun interessegebied door het volgen van cursussen en congressen in binnen- en buitenland.


Ons doel is Uw huisdier met de best mogelijke zorgen te omringen.

Ons team

Dhr. FRANCIS VANDECAVEYEDhr. FRANCIS VANDECAVEYE
Francis is afgestudeerd in 1990 aan de faculteit diergeneeskunde te Gent. Zijn eerste drie jaren werkte hij in een dierenkliniek in Engeland en in een praktijk in Duitsland. In 1993 is hij te Ieper een éénmanspraktijk begonnen in samenwerking met Dierenarts Hindrikx van Kemmel. Naast het volgen van diverse buitenlandse en binnenlandse bijscholingen behaalde hij in 2002 met onderscheiding de titel van "Vakdierenarts Kleine Huisdieren" aan de Faculteit Diergeneeskunde te Gent na een drie jaar durende opleiding. Vanaf februari 2005 is hij werkzaam in dierenartsenpraktijk De Gouden Poort te Ieper.

Mevr. BERNA HINDRIKXMevr. BERNA HINDRIKX
Berna Hindrikx studeerde met onderscheiding af in 1985 aan de universiteit Gent als dokter in de diergeneeskunde, met als keuzevak kleine huisdieren. In 1986 ging ze van start met haar eigen praktijk kleine huisdieren in Kemmel. In 2005 startte ze samen met Dr. Francis Vandecaveye dierenartsenpraktijk De Gouden Poort in Ieper, waar ze nu werkzaam is als dierenartse gezelschapsdieren. In 2005 heeft ze haar 3 jaar durende opleiding voor vakdierenarts kleine huisdieren aan de RUG Gent (faculteit Merelbeke) met succes beëindigd.

 SARA VAN CAUWELAERT SARA VAN CAUWELAERT
Sara studeerde af als dierenarts in 1990. Gedurende de drie daarop volgende jaren werkte ze in twee verschillende praktijken in Groot-Brittannië.

Daar volgde ze enkele cursussen bij onder meer Dr. Cecilia Gorrel, Dipl. EVDC en Dr. Peter Emily, Dipl. AVDC, waardoor haar interesse voor tandheelkunde een passie werd.

Van 1994-1998 voltooide ze de opleiding 'diergeneeskundige tandheelkunde en orale chirurgie' aan de European School of Advanced Veterinary Studies te Luxemburg. Daarnaast volgde ze ook andere opleidingen in Europa en Amerika. Van 2003-2011 studeerde ze ter voorbereiding van het Europees diploma tandheelkunde.

In oktober 2011 behaalde ze dit diploma. Sindsdien mag ze zich één van de twee specialisten noemen die de Benelux rijk is. Op dit ogenblik doet ze enkel tandheelkunde bij gezelschapsdieren, geeft cursussen aan dierenartsen en dierenartsassistenten en blijft ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de diergeneeskundige tandheelkunde en mondchirurgie door congressen te volgen.