fr

Notre équipe

assistenten Balie

Vétérinaire Brecht Debaes Vétérinaire Brecht Debaes

Vétérinaire Caroline De SmitVétérinaire Caroline De Smit

Vétérinaire Lissa LambrechtVétérinaire Lissa Lambrecht

Vétérinaire Yasmine Van AkeleyenVétérinaire Yasmine Van Akeleyen

Vétérinaire Roy van DoornVétérinaire Roy van Doorn

Vétérinaire Katrien VerhoevenVétérinaire Katrien Verhoeven

Vétérinaire Kiki VleeschouwersVétérinaire Kiki Vleeschouwers

Ann Waets