nl

Wij zijn een kleine maar erg goed uitgeruste en moderne dierenartsenpraktijk gelegen in het centrum van Ingelmunster.

Naast de eerstelijnsdiergeneeskunde leggen wij ons ook extra toe op orthopedische aandoeningen en chirurgie én op preventie en geneeskunde van konijnen en knaagdieren.

Ons team

Dierenarts Dries GoegebeurDierenarts Dries Goegebeur
Dries studeerde af in 2004 aan de Universiteit Gent en begon direct te werken in een eerstelijnspraktijk in het Brugse. Daarna volgde een periode waarin hij ging werken in Nederland en Engeland. Terug in België deed Dries onder de vleugels van een ervaren team heel wat ervaring op in verschillende disciplines en kwam ook de voorliefde voor orthopedie en botchirurgie. Na enkele intensieve cursussen en opleidingen aan verschillende Europese universiteiten en de daarbij horende examens leidde dit in 2019 tot een bijkomend certificaat - Certificate in Small Animal Veterinary Practice / Orthopaedics.
Dries blijft intensieve bijscholingscursussen (orthopedische) chirurgie volgen en blijft zo mateloos gefascineerd en gemotiveerd om huisdieren chirurgisch te helpen.
Dries is ook lid van AOVet, ESVOT, VCOT, de Vlaamse werkgroep orthopedie en voorheen ook van de Vlaamse werkgroep neurologie.

Dierenarts Astrid SixDierenarts Astrid Six
Astrid studeerde af aan de universiteit van Gent in 2015 en ging vervolgens naar Italië om een jaar Erasmus+ te volgen in een drukke groepspraktijk. In de twee jaar die hierop volgenden deed ze verschillende bijscholingen over echografie en vervolledigde ze een externship in exoten en echografie in Rome. In september 2018 streek ze in Ingelmunster en voegde ze zich bij ons team. Momenteel doet ze zoveel mogelijk ervaring op en volgt ze regelmatig bijscholingen. Vooral in de tandheelkundige verzorging voor huisdieren en de geneeskunde van konijnen en knaagdieren verdiept ze zich graag.